Feeds:
Pos
Komentar

Setan Botol

“Cing ngarénghap heula didieu ‘Ki jeung kami!”
pokna ngagupayan ka anu keur kahujanan
“geus sabaraha lila markiran téh? aya 10 taun?”

Piriwit baseuh lésot tina biwir aki-aki umur tujuh puluhan.
“Waah ti ujang acan lahir aki mah geus markiran didieu!”
“Rek kitu waé nepika maot, Ki?”
“Nya ari enggeus kumaha deui? tanaga geus suda, korupsi teu bisa.”
“Nya lebar wéh kana waruga atuh, kapoé kahujanan saumur hirup”

Piriwit baseuh lésot tina biwir aki-aki umur tujuh puluhan.
Nampan récéhan ti mobil nu ngadius nutupkeun kaca pantona.
Leumpang ampir sosoloyongan. Ratusan mobil kaluar-asup ti sisi jalan raya.

Teu kungsi lila jol mobil dines.
“Tét tot… tét tot” sora klakson ngodeuan. Gura-giru nyamperkeun bari ngodok ngarawu eusi pésak calana.
Mobil dines indit. Nu mabok nampan. Nu maké seragam geus ngadagoan.

Panonpoé ngulon.
Manéhna maksakeun karep nangtung miriwitan mobil macet sisi jalan. Tuluy ngulahék kapiuhan.
Botol vodka eusi marjan masih nyelap di pésak tukang.

 

Fiksi Mini, 21.04.2013

Sajak 3kg.

Aku tau,
kau tidak main2 terhadapku.

Aku tau,
dalam hal ini kau seperti memainkan sesuatu.
Ya, apalah artinya itu.
engkau bilang penghematan
tapi mengapa orang-orang bilang bom’
engkau basmi perakit bom’
tapi mengapa engkau tebarkan bibit bom’

Aku tau,
kau tidak saja main2 terhadapku.
sampai engkau takluk.

Bandung, 31 Agustus 2010

Salengkahan

Kihujan nu ngarangrangan
pameunteu anjeun nu pupulasan
tawis kamelang kur bisa ngupahan
naon atuh ari urang
pendak kur sajorelatan

Miajrih diri kagembang rasa nu tumarima
takdir walahir nu teu bisa dianggap mulia

Panineung urang
kapiheulaan tresna sumebar
pasini kiwari pinasti
ngajadi implengan pikeun hanca nu kaliwatan

Bandung, 10.05.2010

Hariring Jempling

Sumur nu jero
bet kaciri langit

Samagaha unggal poe
ningkreb hate nu eces
mangpirang jalma nawu kahirupan

Tuh cahya
nu mangrupa
beunget anjeun ti kajauhan

Bandung 19.02.2010

Samagaha Desa

-kiyai atah-

Ditungtung lembur
aya nu ngiuhan

Diwanci jempling jeung tirisna
ibun teh bet wae turun
ti satiap panon jalma-jalma

Gerendeng sora-sora
nu miajrih sorban manehna
gerendeng deui sora-sora
nganaha-naha

Geus nyata tapak carita
hiji, dua, tilu panon-panon narembongan
beureum kareueut
nyakseni rebuan beja
nu nerekab sadesa!

Bandung 19.02.2010

Kita Harus Berdiri!

Ini kali aku menguji,
tentang hidup diketinggian
sodagar adalah nama lama
yang masih kau dengungkan.
sementara cukong terdiam dengan mulut menganga dan tangan berseliweran.

Negeriku tercipta belantara asap
tanahku diperkosa penjejak
juga nafas anak-anak kota
bergemuruh dipersimpangan jalan

Kita harus berdiri!
berjalan dengan harapan
harus bernafas bersama anak-anak kota dan desa

Apa yang kau tunda?
tanaman semakin subur menjelma hutan penuh setan
kebun-kebun beralih nama menjadi pesakitan
yang dipaksa, diperas oleh semua cita-cita dan harapan

Inikah wajah baru indonesia?
cincin berjambrud milik mereka
inikah alur kompetisi curang?
yang sedang kau pertontonkan.

Kita harus berdiri!
diatas dua juta kilometer persegi tanah kami.

Bandung, 180110

Pileuleuyan Samarpolah

Pileuleuyan samarpolah
lengkah katukang kur tinggal implengan
maju
muru waktu nu geus kaiuhan
kacipta rasa mawa beja tina raksa diri nyata

Pileuleuyan samarpolah
laku hirup mawa sujud nu tinggal sapotong
rengkak jempe padungdung jeung gurat suwung
kur bisa anteb nyimpen impenan

Pileuleuyan samarpolah
hirup kuring mawa kujur nu nyesa samet tuur
raga badag geus ngengklak di tampian
diseuseup mamala nu jadi ubar kahuripan

Bandung, 06 Pebruari 2009